FOTOVOLTAIKA

Díky Slunci, které produkuje extrémní množství energie, a to každý den, můžou panely přijímat jeho záření, a tím vytvářet elektřinu. Vyrobenou elektřinu můžeme okamžitě spotřebovat (s akumulací do boileru/Aku nádoby) anebo uložit bezpečně do baterií. Uložená energie v bateriích následně pomáhá šetřit Vašemu domu elektřinu i v případě, že venku nesvítí slunce anebo přes noc.

Uživatelé také jistě ocení nezávislost na distribučních firmách a dodavatelů elektřiny v případě nečekaného výpadku, který může trvat hodiny, potom bychom se bavili o takzvaném „ostrovním systému“.

Využívaní obnovitelného zdroje ze slunce
Snížení nákladů za elektřinu
Energetická nezávislost na dodavateli
Ekologický krok ke zdravější planetě (výrazné snížení CO2)
Finanční podpora formou dotace

Fotovoltaika a tepelné čerpadlo

Fotovoltaická elektrárna funguje ruku v ruce s tepelným čerpadlem. Jednak se díky tepelnému čerpadlu Vaše náklady na elektřinu sníží a zároveň bude poháněno energií, vyrobenou prostřednictvím solárních panelů.

Záleží nám na životním prostředí

Je fakt, že uhelné elektrárny produkují obrovské množství nejen emisí, ale i oxidu uhličitého (CO2) a dalších přírodě škodlivých látek. Používají jako palivo hnědé uhlí, což je neobnovitelný zdroj energie.

Díky tomu všemu se považují za nejméně ekologické. Naproti tomu fotovoltaické elektrárny mají téměř neutrální bilanci CO2. Podle výpočtů odborníků jedna megawatthodina elektřiny z fotovoltaiky ušetří až tunu CO2!

Volba takovéto elektrárny, která vychází vstříc přírodě Vás určitě zahřeje na srdci.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

...