slovník pojmů

Připravili jsme pro Vás pár tipů, informací a rad.

Jak napovídá název, tepelné čerpadlo vzduch – voda využívá tepelnou energii z okolního vzduchu. Tu následně “předá” vodě, která teplo topným okruhem rozvádí dále do domu. Takhle můžeme velmi zjednodušeně popsat, jak vlastně tepelné čerpadlo vzduch – voda funguje.

Třebaže se nejedná nejefektivnější typ, platí tepelné čerpadlo vzduch – voda na trhu tepelných čerpadel za nejčastější volbu. Mezi jeho největší výhody nenáročnost instalace, snadný servis a nízké pořizovací náklady.

Řadě uživatelů se zamlouvá také to, že technologii mohou kombinovat třeba s fotovoltaikou. Nebo že mohou pořízení tepelného čerpadla podpořit dotací.