COP

slovník pojmů

Připravili jsme pro vás pár tipů, informací a rad.

Jeden ze základních údajů, na který při výběru tepelného čerpadla narazíte, je COP (Coefficient of Performance) – topný faktor. Ten udává poměr vyprodukovaného tepla a spotřebované energie (tedy poměr topného výkonu a příkonu).

Proč se na něj zaměřit? Protože přímo vypovídá o účinnosti tepelného čerpadla. Zjednodušeně můžeme říct, že čím vyšší číslo COP, tím levněji vás vyjde provoz zařízení. Na druhou stranu jde spíše o teoretický ukazatel a daleko vím vám o energetické náročnosti tepelného čerpadla řekne sezónní topný faktor SCOP.

Jak se počítá COP?
Je to jednoduchá rovnice, ve které se COP = dodané teplo ve formě vytápění / elektrická energie dodaná tepelnému čerpadlu. Pro příklad: tepelné čerpadlo má výkon 12 kWh a příkon 3 kWh. Jeho topný faktor je 4 (12/3 = 4). Všechna česká tepelná čerpadla TnG-Air mají COP nad 5.

Ale nutno podotknout, že je topný faktor přímo závislý na podmínkách, ve kterých tepelné čerpadlo vzduch voda pracuje (teplotě vzduchu, požadované teplotě výstupní vody). U tohoto typu čerpadel se nejčastěji uvádí při podmínkách daných normou a sice při 2 °C/35 °C. To znamená, že teplota vzduchu, který čerpadlo nasálo, byla 2 °C a výstupní teplota vody 35 °C.

Tak už tomu rozumíte? Víc si o tom, jak vybrat tepelné čerpadlo, přečtěte v článku.