Fotovoltaika

FOTOVOLTAIKA

Díky Slunci, které produkuje denně extrémní množství energie, můžou panely přijímat jeho záření, a tím vytvářet elektřinu. Vyrobenou elektřinu můžete okamžitě spotřebovat (s akumulací do boileru/Aku nádoby) anebo uložit bezpečně do baterií. Uložená energie v bateriích následně pomáhá šetřit Vašemu domu elektřinu i v případě, že je venku zataženo nebo přes noc.

Další výhodou vlastní fotovoltaické elektrárny je nezávislost na distribučních firmách a dodavatelích elektřiny. Například nečekaný výpadek, který může trvat hodiny, vás s vlastní fotovoltaikou už nerozhází.

Využívaní obnovitelného zdroje ze slunce
Snížení nákladů za elektřinu
Energetická nezávislost na dodavateli
Ekologický krok ke zdravější planetě (výrazné snížení CO2)
Finanční podpora formou dotace

Fotovoltaika a tepelné čerpadlo

Fotovoltaická elektrárna funguje ruku v ruce s tepelným čerpadlem. Jednak se díky tepelnému čerpadlu sníží Vaše náklady na elektrickou energii a zároveň bude poháněno energií vyrobenou solárními panely.

Záleží nám na životním prostředí

Je fakt, že uhelné elektrárny produkují obrovské množství emisí i oxidu uhličitého (CO2) a dalších přírodě škodlivých látek. Používají jako palivo hnědé uhlí, což je neobnovitelný zdroj energie.

Díky tomu všemu se považují za nejméně ekologické. Naproti tomu mají fotovoltaické elektrárny téměř neutrální bilanci CO2. Podle výpočtů odborníků jedna megawatthodina elektřiny z fotovoltaiky ušetří až tunu CO2!

Volba této elektrárny, která vychází vstříc přírodě, Vás jistě zahřeje na srdci.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

...