Ekvitermní regulace

Ekvitermní regulace

slovník pojmů

Připravili jsme pro Vás pár tipů, informací a rad.

U ekvitermní regulace se vytápění tepelného čerpadla nastavuje skrz takzvanou teplotní křivku. Ta spočívá v nastavení teploty topné vody (neboli v regulaci tepelného čerpadla) v závislosti na venkovní teplotě. Čím je teplota venku nižší, tím vyšší pak bude teplota topné vody a naopak. Jde o to, aby bylo dodané teplo a tepelné ztráty a teplota v místnosti v rovnováze.

Až budete nastavovat tepelné čerpadlo TnG-Air, v manuálu najdete návod, jak s ekvitermní regulací pracovat. Je to výhodné, protože tepelné čerpadlo vzduch–voda upravuje teplotu topné vody v závislosti na venkovní teplotě automaticky. Všechny provozní režimy jsou plně automatizované a nevyžadují žádné úpravy (včetně doby rozmrazování).