Jak připravit stavbu na instalaci tepelného čerpadla vzduch-voda

Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Jak připravit stavbu na instalaci tepelného čerpadla vzduch-voda

Ať už se chystáte vytápět tepelným čerpadlem typu vzduch-voda novostavbu nebo dům, co už vám nějaké ty roky říká pane, je to skvělá volba. Je libo pár stavařských tipů, jak předpřipravit pozemek a technickou místnost na instalaci tepelného čerpadla? Tak metr do ruky a jdeme na to.

Kam umístit venkovní jednotku tepelného čerpadla

Víte, jak se říká: dvakrát měř, jednou řež? Tak tady to platí dvojnásob. Nevhodně umístěná venkovní jednotka tepelného čerpadla může znepříjemnit život nejen servis manům, ale taky sousedům nebo vám.

Platí tu několik víceméně jednoduchých pravidel:

  • Vnitřní a venkovní jednotka by měly být vzájemně co nejblíž. A to z jednoho prostého důvodu – míň potrubí, míň peněz z vaší kapsy a taky menší tepelné ztráty na venkovní části potrubí. V ideálním případě by je měla dělit jen obvodová zeď. Tady je prostor pro vlastní iniciativu (a pár ušetřených stovek) – můžete připravit průchod pro propojení mezi venkovní a vnitřní jednotkou (chladivo a elektro) o minimálním průměru 8 až 10 cm.

  • Venkovní jednotku tepelného čerpadla nedávejte do uzavřeného prostoru (garáž, kůlna). Aby mohla efektivně fungovat, potřebuje dostatečný přísun vzduchu ze všech stran. Navíc je zkonstruovaná tak, aby ji nějaké rozmary počasí nerozhodily, proto nepotřebuje stříšku. Vlastně spíš naopak – budeme potřebovat i přístup shora.

  • Při hledání ideálního prostoru pro umístění venkovní jednotky myslete i na to, že v cestě výfuku (který je v přední části) nesmí stát žádná překážka až do vzdálenosti 250 cm. Doporučený odstup zadní a boční části od zdiva je minimálně 30 cm.

  • V neposlední řadě mějte na paměti, že venkovní jednotka vždy patří na dodanou kotvící konzoli. Je třeba, aby stála na vlastní základně, aby nedocházelo k přenosu vibrací do domu a minimálně 40 cm nad terénem, aby mohl kondenzát odkapávat do kačírku nebo odpadu (a když v zimě napadne sníh, nenarušoval chod čerpadla).

Čtěte také: Kam umístit tepelné čerpadlo, aby příliš nehučelo?

Kam odvést vodní kondenzát?

Na tepelném čerpadle se během dne vysráží vzdušná vlhkost. A ne zrovna málo – až několik litrů. Ta vytéká z venkovní jednotky odtokovou výpustí. Na vás je, abyste vymysleli, jak odvedete kondenzát do kanalizace, do systému odvodu dešťové vody nebo do trativodu (vsakovací jímky).

Drtivá většina našich klientů nechává kondenzát vsakovat do půdy (pokud není jílovitá) a tak trativod ani kanalizaci řešit nemusí. Může to pak vypadat třeba následovně:

IMG-20220922-WA0000(1).jpg

Čas na přípravu technické místnosti pro vnitřní jednotku

Pokud máte v domě dostatečně velkou technickou místnost, máte v podstatě vyhráno a nic vám nebrání, abyste nainstalovali všechna zařízení na jedno místo.

Myslete na to, že elektrické krytí vnitřní jednotky je IP20, to znamená, že proti vlhkosti je přístroj chráněný minimálně a rozhodně se nehodí do koupelny, prádelny a dalších vlhkých místností. I přesto (nebo spíš právě proto) elektroniku zaléváme do pryskyřice, abychom zabránili poškození.

Tepelné čerpadlo bude potřeba napojit také na:

  • Přívod vodovodního řádu (pokud plánujeme s TČ ohřívat i TUV), který jde zvenčí a dále bude pokračovat ohřátý do domu (kohoutky, sprchy, vany atd.).
  • Dva vodiče z domovního rozvaděče – první vodič, který bude tepelné čerpadlo napájet, bude v provedení CYKY5Cx4 pro čerpadla do výkonu 19kW včetně. Druhý vodič, kterým přivedete do tepelného čerpadla signál HDO, má být v provedení CYKY3Cx1,5.

Dle připojovacích podmínek Čezu tepelná čerpadla s integrovaným elektrokotlem blokaci HDO nepotřebují, ale přesto to někteří revizní technici vyžadují, a proto ji doporučujeme přivést. Oba vodiče by měly vycházet ze zdiva ve výšce cca 200 cm a 200 cm také vyčnívat.

Do jaké výšky zavěsit vnitřní jednotku?

Ideálně 150–180 cm od podlahy. Při umístění berte v úvahu, že se na vnitřní jednotce budete provádět servis, proto ji nedávejte do výklenků, pod římsu a podobně. Bude zapotřebí i přístup shora! Vnitřní jednotku vždy osazujeme na dodanou kotvící konzoli (nástěnná).

Co když v domě nemáte technickou místnost?

Můžete být v klidu. Rozměry vnitřní jednotky tepelného čerpadla TnG-Air jsou: 50 × 80 cm, tloušťka 16 cm. To znamená, že v prostoru zabírá minimum místa. Pokud k tomu chcete i ohřívat teplou užitkovou vodu, bavíme se o dalším metru čtverečním místa.

A co my?

Montáž a zapojení tepelného čerpadla už nechte na nás. Propočítáme vám potřebný výkon tepelného čerpadla vzhledem k tepelným ztrátám vašeho domu, připravíme cenovou nabídku a postaráme se o vyřízení dotací.

Na vás je poslední a zároveň první bod seznamu – ozvat se nám. 📞