Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

Pokud jste se rozhodli stavět nový dům nebo rekonstruovat Vaše stávající bydlení musíte řešit hodně věcí. Jedna z těch nejdůležitějších věcí je rozhodnout se jak a čím ve svém domě topit. A to jak v jednotlivých místnostech, tak v celém objektu. Nejde jen o to, abyste měli co nejnižší náklady na vytápění, ale také o to, aby vytápění bylo ekologické, a tedy šetrné k životnímu prostředí ve Vašem okolí. Jedním z nejlepších a nejúčinnějších řešení, jak toho dostáhnout, je využití tepelných čerpadel.

HLAVNÍ VÝHODY TEPELNÝCH ČERPADEL

  • Systém, který využívá obnovitelné zdroje
  • Účinnost systému až 400%
  • Díky nižší sazbě elektrické energie ušetříte na provozu domácnosti zhruba 41%
  • Autonomní systém, o který se nemusíte vůbec starat
  • Jste osvobozeni od poplatků za tuhá paliva, revize komínů, plynovou přípojku atd.

Jak fungují tepelná čerpadla

Při systému vzduch-voda je okolní vzduch dodáván do výparníku tepelného čerpadla za pomocí kvalitních ventilátorů. Ve výparníku dochází k odpařování kapalného chladiva, kde toto chladivo nabírá skupenské teplo, které získává z dodávaného vzduchu, což způsobuje ochlazení teploty vzduchu v okolí čerpadla. Odpařené chladivo, které ze vzduchu získalo skupenské teplo, je stlačeno kompresorem na takový tlak, který odpovídá teplotě topné vody. Tímto procesem je dosaženo zkondenzování plynného chladiva ve výměníku vnitřní jednotky, kde toto chladivo při kondenzaci odevzdává získané skupenské teplo. Teplá voda dále putuje do otopného systému v podobě radiátorů nebo podlahového topení, a díky tomu můžete mít doma tepelnou pohodu. V případě kompletního systému i s teplou užitkovou vodou je voda, která vychází z výměníku rozdělována pomocí třícestného ventilu. Za pomocí teplé užitkové vody se můžete sprchovat, koupat, či v ní mýt nádobí. Celý proces kontroluje náš řídící systém (hydrobox).

Systém vzduch - voda

Sluneční záření jako trvale obnovitelný zdroj energie neustále ohřívá atmosféru země. Tepelné čerpadlo využívající systém vzduch – voda získává teplo ze svého okolí (v tomto případě ze vzduchu), a tuto nízkoteplotní energii předává do vody coby topného média pro vytápění. Je možné jej využít také pro ohřev teplé užitkové vody. Jeho provoz je oproti jiným tepelným zdrojům ekonomičtější díky tomu, že využívá principu přenosu tepla namísto přeměny tepla (jako např. spalování). Tepelné čerpadlo TnG-Air vzduch – voda je navrženo jako splitový systém s oddělenou venkovní jednotkou a vnitřní jednotkou (hydroboxem). Dalšími výhodami systému vzduch – voda je snadná přístupnost celého zařízení v případě servisního zásahu a finanční náklady na instalaci, kdy ušetříte už proto, že nemusíte hradit vysoké náklady na pořízení vrtu, plošného kolektoru nebo hlubokých studní.

Návratnost oproti jiným způsobům vytápění

Oproti jiným způsobům vytápění jsou tepelná čerpadla mnohem výhodnější. Elektrické vytápění dokáže proměnit 1 kW elektrické energie na cca 0,95 kW tepelné energie. Díky jednoduchého matematickému výpočtu dojdeme k závěru, že elektrické vytápění má účinnost cca 95 %. Dalším možným zdrojem vytápění je plyn. Plynový kondenzační kotel dokáže proměnit 1 kW elektrické energie na cca 1,21 kW tepelné energie což je cca 121 % účinnost. Kotel na tuhá paliva pracuje s přeměnou tepla (spalováním). Proto návratnost závisí na ceně používaného paliva. V průměru však naše zařízení dokáže pracovat o 5 – 10 % úsporněji než kotel na tuhá paliva. Hlavní výhodou ve srovnání s kotlem na tuhá paliva je nenáročnost zařízení (žádné pravidelné doplňování zásobníků nebo přikládání tuhého paliva) a čistota ve Vaší kotelně. Tepelné čerpadlo vzduch – voda dokáže v průměru z 1 kW elektrické energie vyrobit cca 4 kW tepelné energie což je účinnost cca 400 %! Díky tepelnému čerpadlu jsme schopní získat z okolního vzduchu 3,1 kW tepelné energie a to ZDARMA!

Vnitřní jednotka (hydrobox)

Vnitřní jednotka je určena pro přenos tepelné energie dodávané venkovní jednotkou za pomocí vysoce účinného nerezového výměníku AlfaLaval, díky čemuž lze dosáhnout až 60 °C teploty výstupní vody. Kromě výměníku tepla obsahuje vnitřní jednotka oběhové čerpadlo Grundfos, elektrický bivalentní zdroj tepla s výkonem 6 kW – 18 kW. Součástí je dále vysoce sofistikovaný integrovaný řídicí a regulační systém pro ovládání všech komponentů a zajištění provozu otopné soustavy ve všech provozních režimech.

 Standardní dodávka umožňuje několik volitelných způsobů regulace topného systému – lze si vybrat mezi ekvitermní nebo termostatickou regulací. Řízení pomocí ekvitermní regulace je velmi výhodné, protože tepelné čerpadlo TnG-Air automaticky upravuje teplotu topné vody v závislosti na venkovní teplotě. Řízení podle termostatické regulace funguje na základě bezdrátového pokojového termostatu, který si hlídá teplotu v místnosti podle Vašich potřeb. Pomocí tohoto údaje dává pokyny hydroboxu, který si následně pomocí invertního systému reguluje výkon tepelného čerpadla. Velkou výhodou je, že veškeré provozní režimy jsou plně automatizovány a nevyžadují žádné úpravy (včetně doby rozmražování). Na hydrobox jsou připojeny všechny ostatní součásti topného systému – radiátory, podlahové topení, bojler na teplou užitkovou vodu, akumulační nádoba atd. Naše zařízení je natolik inteligentní, že zvládne spolupracovat s více zdroji tepla na jenom systému. Tudíž není žádný problém například kombinace napojení tepelného čerpadla a krbu s výměníkem. Jelikož hydrobox neustále vyvíjíme, je možné zařízení připojit na internet a pomocí naší centrály sledovat stav tepelného čerpadla (servis online).

Naše zařízení je natolik inteligentní, že zvládne spolupracovat s více zdroji tepla v jednom systému.

Venkovní jednotka

Venkovní jednotka odebírá teplo z okolního vzduchu a získanou energii přenáší do topné vody prostřednictvím ekologického chladiva R32. TnG-Air využívá venkovní jednotky s invertní technologií a vysokou účinností. Technologie „Inverter“ umožňuje regulovat topný výkon tepelného čerpadla podle aktuální potřeby.

Pokud Váš topný systém potřebuje menší výkon, než je nominální, venkovní jednotka se přizpůsobí a dodává jen potřebné množství tepelného výkonu se snížením příkonu. Tato technologie snižuje spotřebu energie a podstatně zvyšuje spolehlivost a živostnost tepelného čerpadla (na rozdíl od zastaralých systémů ZAP/VYP). Naše tepelné čerpadlo je schopno pružně reagovat na změny počasí i momentální požadavky spotřeby. Venkovní jednotky tepelného čerpadla TnG-Air se vyznačují tím, že mají měděny výparník, velmi tichý provoz, a díky rotačním kompresorům Scroll značky Mitsubischi nevibrují. Lze tvrdit, že kompresor je nejdůležitějším komponentem tepelného čerpadla, a proto je důležitá životnost tohoto komponentu, která se pohybuje v rozmezí 15 – 20 let podle zátěže tepelného čerpadla. Maximální vzdálenost mezi venkovní a vnitřní jednotkou je 35 m, což zaručuje vysokou flexibilitu instalace.

Venkovní jednotky tepelného čerpadla TnG-Air se vyznačují tím, že mají měděny výparník, velmi tichý provoz díky twin-rotačním kompresorům technologie Mitsubischi.

Tepelná čerpadla dodáváme do celé Evropy

Naše společnost je schopná Vám nejen poradit při výběru a zprostředkovat vhodné tepelné čerpadlo, ale zajistit také odbornou montáž a následný servis. Naši pracovníci se pohybují v oboru již více než 20 let, a proto disponují hlubokými zkušenostmi v oblasti tepelných čerpadel. Rádi využíváme svých zkušeností ve prospěch našich zákazníků. Naše tepelná čerpadla najdete po cele České Republice. Mimo Českou republiku se pak naše tepelná čerpadla nachází na Slovensku, Německu, Rakousku, Slovinsku, Islandu, Chorvatsku, Litvě, Holandsku, Kazachstánu, Estonsku a Polsku.

Kontaktujte nás

Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat na níže uvedených telefonních číslech, nebo formulářem vpravo.

    cs_CZ